Seitaro & Keiko

関西 大阪 レストラン

 

Special Thanks​

 

Place

LEMIDI HIRAMATSU

 

Planner

Noriko Madono

Photographer

kAe

MC

Junko Seki

Florist

​Tsubasa Fujiwara

Costume

​New Vintage Wedding